Bài tập ôn tập chương I (Phần 2- có lời giải chi tiết)

  • 1609 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn (x + 5)2  2(x + 5)(x  2) + (x  2)2 = 49

Xem đáp án

(x + 5)2  2(x + 5)(x  2) + (x  2)2 = 49   ((x + 5)  (x  2))2 = 49    (x + 5  x + 2)2 = 49    72 = 49

 

Vậy với mọi x đều thỏa mãn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Rút gọn biểu thức B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

Xem đáp án

B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

B = (x – 2)(x2 + x.2 + 22) – x(x2 – 1) + 3x

 

B = x3  23  x.x2 + x.1 + 3x  B = x3  8  x3 + x + 3x

 

B = 4x – 8

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y 

Xem đáp án

5x2 + 10xy – 4x – 8y = (5x2 + 10xy) – (4x + 8y)

= 5x(x + 2y) – 4(x + 2y) = (5x – 4)(x + 2y)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điền vào chỗ trống: 3x2 + 6xy2  3y2 + 6x2y = 3(…)(x + y)

Xem đáp án

3x2 + 6xy2  3y2 + 6x2y = (3x2  3y2) + (6xy2 + 6x2y)  = 3(x2  y2) + 6xy(y + x)

= 3(x – y)(x + y) + 6xy(x + y)

= [3(x – y) + 6xy](x + y) = 3(x – y + 2xy)(x + y)

Vậy chỗ trống là (x – y + 2xy)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm giá trị của x thỏa mãn x(2x – 7) – 4x + 14 = 0

Xem đáp án

x(2x – 7) – 4x + 14 = 0

ó x(2x – 7) – 2(2x – 7) = 0

ó (2x – 7)(x – 2) = 0

 

Vậy x=72   hoặc x = 2

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

đatsoicon nguyễn

bài hơi khó ạ

Bình luận


Bình luận

208 Xoăn
21:12 - 28/08/2021

đề bài kiểu gì đấy , mấy ông không biết cách làm đề à, làm còn quên, ăn cơm có quên ko ?