Bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung (có lời giải chi tiết)

  • 3473 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Phân tích đa thức x3 + 12x thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có x3 + 12x = x.x2 + x.12 = x(x2 + 12)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có mx + my + m = m(x + y + 1)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đẳng thức nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Ta có: y5  y4 = y4.y  y4.1= y4(y  1)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có:

4x3y2  8x2y3 = 4x2y2.x  4x2y2.2y= 4x2y2(x  2y)  

Vậy 4x3y2 – 8x2y3 = 4x2y2(x – 2y)      

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có

+) (x  1)3 + 2(x  1)2  = (x  1)2(x  1) + 2(x  1)2   = (x  1)2(x  1 + 2) = (x  1)2(x + 1)

nên A đúng

+) (x  1)3 + 2(x  1)  = (x  1).(x  1)2 + 2(x  1)  = (x  1)[(x  1)2 + 2] 

nên B đúng

+) (x  1)3 + 2(x  1)2   = (x  1)(x  1)2 + 2(x  1)(x  1)  = (x  1)[(x  1)2 + 2(x  1)]  = (x  1)[(x  1)2 + 2x  2]

nên C đúng

+) (x  1)3 + 2(x  1)2   = (x  1)2(x + 1)   (x  1)(x + 3)

nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dương Đông

N

1 năm trước

NGUYỄN Thị Hồng Mai

D

1 năm trước

Dung

Nguyễn Thị Dung
K

11 tháng trước

Khoa Anh

N

5 ngày trước

Nguyễn Trần Cẩm Tú

tốt

Bình luận


Bình luận