Đề thi Giữa học kì 2 Toán 8 chọn lọc, có đáp án (Đề 1)

  • 4141 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập nghiệm của phương trình x+13x2=0

Xem đáp án

Đáp án D

x+13x2=0x=13x=2


Câu 2:

Điều kiện xác định của phương trình x2x+1+x+13+x=0 là:

Xem đáp án

Đáp án B

x2x+1+x+13+x=0, điều kiện x12,x3


Câu 3:

Trên hình 1, cho tam giác ABC, AM là phân giác. Độ dài đoạn thẳng MB bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

Có MBAB=MCACMB=MC.ABAC=3  x  6,84=5,1


Câu 4:

Trên hình 2, biết MM'//NN',MN=4cm,OM'=12cm,M'N'=8cm. Số đo của đoạn thẳng OM là:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét tam giác ONN’ có MM’//NN’, áp dụng định lý Ta-let ta có:

OMMN=OM'M'N'OM=OM'.MNM'N'=12.48=6(cm)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Lê khả dân

Bình luận


Bình luận

Lê Hùng
19:39 - 25/03/2021

câu 2 đáp án b

hiếu
15:55 - 02/08/2021

câu 7 đề 1 đầu bài sai