Bài tập Tứ giác (có lời giải chi tiết)

  • 3340 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỷ lệ A:B:C:D = 4:3:2:1. Số đo các góc theo thứ tự đó là ?

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

208 Xoăn
09:16 - 11/09/2021

Câu 13 đáp án phải là D chứ
Nếu ko thì là đề bài sai

Lam Nguyễn Thanh
16:34 - 20/10/2021

đr