Top 10 Đề thi Toán 8 Giữa học kì 2 có đáp án, cực sát đề chính thức (Đề 1)

  • 4219 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điều kiện xác định của phương trình x3x=5xx+2x3 là:

Xem đáp án

Đáp án C

ĐKXĐ: x+20x30x2x3


Câu 2:

Phương trình 7x + 1 = 2x tương đương với phương trình nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình 7x + 1 = 2x có nghiệm x=15

Phương trình 5x = -1 có nghiệm x=15

Do đó 7x + 1 = 2x tương đương với phương trình 5x = -1


Câu 3:

ΔABC~ΔDEF nếu:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

11 tháng trước

nhat phi

3 tháng trước

Nguyễn Hà Phương

Bình luận


Bình luận