Dạng 1: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức (có lời giải chi tiết)

  • 10355 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tích -5x2y2.15xy  bằng

Xem đáp án

-5x2y2.15xy=-52.x2.y2.15xy=-52·15.x2.x.y2.y=5x3y3

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 2:

Tích -2xy3y.14x2  bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Thu gọn 6x4y2:(12x2y)2 ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Thu gọn biểu thức 19x2y3:(-3xy)2  ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kết quả của phép tính (ax2 + bx  c).2a2x bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Luân Đặng

1 năm trước

Minh Lê Thanh

1 năm trước

Lan Vu

đề rất hay, mọi người nên làm đi !

1 năm trước

trương đang huy

1 năm trước

Vỏ Ánh

1 năm trước

Phú Thịnh

dễ

1 năm trước

Mai phương Nguyễn

T

1 năm trước

Trinh Gia Minh

D

10 tháng trước

Dương Mai

H

8 tháng trước

Hiếu Nguyễn

A

7 tháng trước

Alien

P

5 tháng trước

Phuong Anh

Bình luận


Bình luận

NT Lan Anh
19:58 - 13/10/2020

26\27 ok chưa học giỏi chưa

Pham Anh
20:35 - 30/11/2020

27/27 ok chưa 10 phút
ko nói nhiều

du kiep lang
20:00 - 29/12/2020

27/27 ok chưa đến 6 phút

Que Chi Dang
18:11 - 31/10/2021

câu này sai không phải nhân

hỏi chấm
22:34 - 10/12/2021

hihi