250 câu trắc nghiệm Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số cơ bản (P1)

  • 45387 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực R?

Xem đáp án

Chọn D.

Xét hàm số y = x3 + 3x – 1y’ = 3x2 + 3 > 0, ∀x ∈ R nên chọn đáp án D.


Câu 2:

Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

y=2x+1x+1(I) ; y = -x4 + x2 – 2 (II); y = x3 – 3x – 5 (III).

Xem đáp án

Chọn B.

Hàm số (I): , ∀ D = R \ {-1} nên hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Hàm số (II): y’ = -4x3 + 2x. y' = 0 <=> - 4x3 + 2x = 0 <=>  nên hàm số không đồng biến trên khoảng xác định của nó.

 

Hàm số (III): y’ = 3x2 – 3.

y’ = 0 <=> 3x2 – 3 = 0 <=> x = ±1 nên hàm số không đồng biến trên khoảng xác định của nó.


Câu 3:

Cho hàm số

f(x)=x2-mx-1(m khác 1)

Chọn câu trả lời đúng

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có: 

Khi đó với m > 1 thì y’ > 0, x ≠ 1.

Do đó hàm số luôn tăng trên (-∞;1) và (1;+∞) với m > 1


Câu 5:

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R.

Xem đáp án

+) Xét hàm số: y = -x3 + 2x2 – x – 1

\( \Rightarrow y' =  - 3{x^2} + 4x - 1 = \left( {x - 1} \right)\left( { - 3x + 1} \right)\)

+) Xét hàm số: \[y{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{1}{3}{x^3}--{\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}3x{\rm{ }} + {\rm{ }}1\]

\( \Rightarrow y' = {x^2} - 2x + 3 = {\left( {x - 1} \right)^2} + 2 > 0\forall x \in \mathbb{R}\)

Suy ra hàm số luôn đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

+) Xét hàm số: \[y{\rm{ }} = {\rm{ }} - \frac{1}{3}{x^3}{\rm{ +  }}{x^2} - x{\rm{ }}\]

\[ \Rightarrow y' =  - {x^2}{\rm{ +  2}}x - 1 =  - {\left( {x - 1} \right)^2} \le 0,\forall x \in \mathbb{R}\]

Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

+) Xét hàm số y = - x3 + 3x + 1

\( \Rightarrow y' =  - 3{x^2} + 3 =  - 3\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trường Giang

2 năm trước

Muon Lo

2 năm trước

Đức Nguyễn

2 năm trước

Đoàn Thị Linh Hương

1 năm trước

chibi trang

Q

1 năm trước

Quỳnh Tân

Bình luận


Bình luận

Lê Dũng
10:19 - 17/07/2019

Ad ơi e chọn đáp án xong câu hỏi nhưng ấn vô phần "Câu hỏi tiếp theo không được ạ"

trogiangvietjack
22:18 - 17/03/2020

Có thể do lỗi hoặc do mạng

Lê Trọng Tuấn Vũ
14:01 - 07/04/2020

Đề hay lắm ad ak

Duc
20:46 - 14/06/2020

Câu 10 P1 tick B báo sai, nhưng lời giải lại ra B

Duc
20:50 - 14/06/2020

Câu 16 P1 đề không cho hàm số

Đào Thu Loan
08:59 - 07/07/2020

Ơ sao chọn B đúng nhưng lại hiện C đúng

Nguyễn Xuân Thắng
21:15 - 24/11/2020

câu 10 sai đáp án rồi admin

Huy Thảo
03:18 - 28/05/2021

câu 10 em chọn B sai nhưng lời giải ở dưới nó ghi B đúng

Huy Thảo
03:34 - 28/05/2021

câu 21 đáp án B sai mà lời giải ở dưới ghi B đúng

Kiều My
19:47 - 16/11/2022

21 b mà chừi ưiiiiiiiiiiiii