Bài tập Hàm số mũ, logarit ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P1)

  • 6373 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho a, b, c là các số cho biểu thức vế trái có nghĩa. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Xét đáp án A:ĐK vế trái là bc>0 nên b,c có th cùng âm hoc dươngloga(b.c)=logab+logac ch đúng khi b,c dươngloga(b.c)=logab+logac B sai

Với đáp án C và D sai vì:

logaαb2=(2logab)α vì chưa biết du ca b


Câu 4:

Tổng các nghiệm của phương trình 22x-3-3.2x-2+1=0 là

Xem đáp án

Đáp án B

Cách 1:  Tư duy tự luận

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình là 1+2=3.

Cách 2:  Sử dụng máy tính cầm tay

Vậy phương trình có hai nghiệm x=1 và x=2. Tổng các nghiệm là 1+2=3.


Câu 5:

Cho log275=a, log87=b, log23=c. Tính  log1235

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1:  Tư duy tự luận

Cách 2:  Sử dụng máy tính cầm tay


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận