Bài tập Những hằng đẳng thức đáng nhớ (có lời giải chi tiết)

  • 5305 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có A + B2 = A2 + 2AB + B2 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Ta có A2  B2 =A + BA  B

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2  y2  x2 nên câu D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 nên A đúng

(x  2y)2 = x2  2x.2y + (2y)2= x2  4xy + 4y2 nên B đúng, C sai.

(x  2y)(x + 2y) = x2  (2y)2 = x2  4y2 nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khai triển 4x2  25y2 theo hằng đẳng thức ta được

Xem đáp án

Ta có 4x2  25y2 = (2x)2  (5y)2 = (2x  5y)(2x + 5y)

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thiên Nguyễn

T

1 năm trước

Tuấn Linh Hà

1 năm trước

Trang Meo

1 năm trước

Nghĩa Kido

N

10 tháng trước

Nhân Nguyễn

K

10 tháng trước

Khoa Anh

V

6 tháng trước

Vân anh Hồ

5 tháng trước

Ngọc Uyên

T

4 tháng trước

Tuyết Liên

Bình luận


Bình luận

Thược PCường
21:24 - 26/09/2020

câu 18 có chút sai sai về kết quả

000000
18:34 - 27/09/2020

Ko biết

khanglm1497
15:43 - 23/09/2021

vậy à

khanglm1497
15:43 - 23/09/2021

ơ sai rồi