255 Bài trắc nghiệm Hàm số mũ và Logarit cơ bản nâng cao cực hay có lời giải (P5)

  • 4319 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Giải phương trình x.log3x=0 . Gọi tập nghiệm là S. Tìm S

Xem đáp án

Đáp án D

ĐK: x>0x.log3x=0x=0 hoặc log3x=0x=0 (L) hoặc x=1 (TMĐK)


Câu 4:

Giải bất phương trình  log22x-1<3

Xem đáp án

ĐK: 2x-1>0x>12log2(2x-1)<32x-1<8x<92Kết hp điu kin: 12<x<92


Câu 5:

Cho y=logx5 với 0<x1 . Tính y’

Xem đáp án

y=logx5=ln5lnxy'=ln5.-1x(lnx)2=-ln5x(lnx)2=-logx5xlnx

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận