Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Mặt cầu - Khối cầu có đáp án

  • 324 lượt thi

  • 82 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Diện tích mặt cầu có bán kính R là

Xem đáp án

Chọn A

Từ công thức tính diện tích của mặt cầu S=4πR2 ta suy ra đáp án.


Câu 2:

Cho hình cầu có bán kính R. Khi đó thể tích khối cầu là

Xem đáp án
Chọn A.
Từ công thức tính thể tích của khối cầu V=43πR3 ta suy ra đáp án.

Câu 3:

Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O;R) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu?

Xem đáp án

Chọn A.

Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O;R) có thể kẻ được vô số tiếp tuyến với mặt cầu.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Chọn C.

Đáy của hình hộp đứng không nội tiếp trong một đường tròn khi đáy của nó là hình bình hành (không phải các trường hợp đặc biệt như hình chữ nhật hay hình vuông) và khi đó hình hộp đứng không có mặt cầu ngoại tiếp.


Câu 5:

Cho mặt cầu có tâm, bán kính. Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có bán kính. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án
Chọn A
Cho mặt cầu có tâm, bán kính. Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có bán kính. Kết luận nào sau đây sai? (ảnh 1)
Đáp án A sai vì r=R2+d2O,α.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận