Bài tập Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (có lời giải chi tiết)

  • 2526 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phân tích đa thức x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có x2– 6x + 8

= x2 – 4x – 2x + 8

= x(x – 4) – 2(x – 4)

= (x – 4)(x – 2)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có x2 – 7x + 10

= x2 – 2x – 5x + 10

= x(x – 2) – 5(x – 2) = (x – 5)(x – 2)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đa thức 25  a2 + 2ab  b2 được phân tích thành

Xem đáp án

Ta có

     25  a2 + 2ab  b2  = 25  (a2  2ab + b2)  = 52  (a  b)2= (5 + a  b)(5  a + b)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phân tích đa thức m.n3  1 + m  n3 thành nhân tử, ta được:

Xem đáp án

m.n3  1 + m  n3  = (mn3  n3) + (m -1)  = n3(m  1) + (m  1)  =n3+1m-1= (n + 1)(n2  n + 1)(m  1)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phân tích đa thức x4+ 64 thành hiệu hai bình phương, ta được

Xem đáp án

Ta có

x4 + 64 = (x2)2 + 16x2 + 64  16x2= (x2)2 + 2.8.x + 82  (4x)2 = (x2 + 8)2  (4x)2

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

1 năm trước

pham thi xuyen

N

1 năm trước

Nguyễn Phương Anh

Tuyệt vời . Nó giúp tôi nắm bắt kiến thức dễ và nhớ lâu hơn
K

11 tháng trước

Khoa Anh

P

9 tháng trước

Phương Thảo Bùi

Bình luận


Bình luận

pham thi xuyen
21:21 - 03/10/2020

kt lại ý a cau 14

Thịnh Vũ
21:59 - 21/11/2020

Nhiều câu chưa được học, có đoongs cau khó