Bài tập Hình học không gian trong đề thi Đại học 2017 có lời giải (P1)

  • 22070 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r=4 và chiều cao h=42

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng công thức tính thể tích khối trụ:

V = diện tích đáy x chiều cao


Câu 3:

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Xem đáp án

Đáp án B

Hình hộp chữ nhật có 3 mặt phẳng đối xứng

 


Câu 4:

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Xem đáp án

Đáp án D

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy (ảnh 1)

Xét hình vuông ABCD cạnh a, có:

BD = 2a OB=OD=2a2

Xét ΔSOB vuông tại O, có: SO=SB2OB2=4a2a22=7a2

Thể tích khối chóp SABCD là:

V=13.a2.7a2=146a3.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận