Chuyên đề Toán 12 Bài 4: Tiệm cận có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 194 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  limxfx=3  limx+fx=3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

limxfx=3  nên y=3  một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

limx+fx=3  nên y=3  là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn A


Câu 2:

Cho hàm số y=fx  xác định và có đạo hàm trên \2;  1  và có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số  y=f(x) xác định và có đạo hàm trên  R/{-2,1} và có bảng biến thiên như sau: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ (ảnh 1)

 

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Từ bảng biến thiên, ta có limx2+y=+ nên x=2  là đường tiệm cận đứng;

limx1+y=limx1y=2nên x=1 không là đường tiệm cận đứng.

Chọn C.


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới.

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới.  Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=f(x)  là (ảnh 1)

Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=fx  

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị, ta suy ra tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị lần lượt là các đường thẳng x=1,  y=2 .

Chọn D


Câu 4:

Xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2x+3x1

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Tập xác định D=\1 .

 

Khi đó limx+y=limxy=2  nên đồ thị có đường tiệm cận ngang là y=2

limx1+y=+;  limx1y= nên đồ thị có đường tiệm cận đứng làx=1

 

Vậy đồ thị hàm số y=2x+3x1

nhận đường thẳng y=2   là tiệm cận ngang

và nhận đường thẳng x=1  là tiệm cận đứng.


Câu 5:

Xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x+1x2+2x3

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Tập xác định là D=\1;  3

Ta có  limx±y=0;  limx1±y=±;  limx3±=±

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là x=1;  x=3  và một tiệm cận ngang y=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận