Trắc nghiệm tổng hợp môn Toán 2023 có đáp án (Phần 1)

  • 2655 lượt thi

  • 126 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC, M, N, P được xác định bởi véctơ MA=34BM, AN=3CN, CP=14PB.

Chứng minh M, N, P thẳng hàng?

Xem đáp án

Ta có: MA=34BM=34MB;AN=3CN=3NC;CP=14PB

Ta lại có: MN=MA+AN=34MB+3NC=34MP+34PB+3NP+3PC

MN=34MP+3CP+3NP3CP=34MP+3NP

MP+PN=34MP+3NP

14MP=4NPMP=16NP

Do đó M, N, P thằng hàng.


Câu 2:

Cho a,b ≠ -2 thỏa mãn (2a + 1) (2b + 1) = 9

Tính giá trị biểu thức M=12+a+12+b.

Xem đáp án

Ta có :

2b+1=92a+1b=4-a2a+1b+2=4-a2a+1+2=3a+62a+1

M=1a+2+2a+13a+6=1a+2+2a+13a+2=3+2a+13a+2=2a+23a+2=23


Câu 3:

Chứng minh các bất đẳng thức: 1a+ 1b4a+b với a > 0, b > 0

Xem đáp án

Xét hiệu

1a+ 1b4a+b=ba+b+aa+b4ababa+b=a22ab+b2aba+b=ab2aba+b0, vì a, b > 0

Xảy ra đẳng thức khi và chỉ khi a = b.


Câu 4:

Cho a lớn hơn 0 và b lớn hơn 0. Chứng minh rằng  1a+1ba+b4

Xem đáp án

1a+1ba+b4

1+ba+ab+14

b2+a2ab2

Vì a > 0 và b > 0   ab > 0

Vậy b2+a2ab2b2+a22ab

ab20.

Vậy bất đẳng thức được chứng minh.


Câu 5:

Trên bàn cờ 5 x 4 ô vuông như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân theo các cạnh của hình vuông, mỗi bước đi được 1 cạnh. Có bao nhiêu cách di chuyển quân từ điểm A tới điểm B bằng 9 bước ?

Trên bàn cờ 5 x 4 ô vuông như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân theo  (ảnh 1)

Xem đáp án

Để đi từ A đến B qua 9 bước thì chỉ có 1 cách đi duy nhất là các bước đi đều phải đi từ dưới lên hoặc đi từ trái qua phải.

Gọi M(i; j) là điểm bất kì nằm ở hàng i cột j với i=1;5¯ và j=1;6¯.

Để đến được điểm M thì chỉ có 3 cách đi đó là từ điểm có tọa độ (i − 1; j) hoặc (i; j − 1) như hình vẽ dưới:

Trên bàn cờ 5 x 4 ô vuông như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân theo  (ảnh 2)

Gọi số cách đi đến M là f(i; j) thì theo quy tắc cộng ta có

fi;j=fi-1;j+fi;j-1

Từ đó ta được kết quả sau:

Trên bàn cờ 5 x 4 ô vuông như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân theo  (ảnh 3)

Vậy có 126 cách đi thỏa mãn


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận